AKTUÁLNÍ KURZY
 

Projekty spolufinancované ESF

esf eu cz

Od května 2006 do června 2007 jsme realizovali projekt, jehož hlavním cílem bylo zřízení autorizovaného výukového místa ATB pro svařování plastů.

 • Název projektu:
  „Odborné vzdělávání a certifikace instruktorů, technologů a řídících pracovníků ATB – nově zřizované středisko svařování plastových materiálů“
 • Cílem projektu je:
  • autorizované výukové místo pro svářeče plastů
  • zvýšení odborné a pedagogické způsobilosti technologů, instruktorů a lektorů školy
  • vyškolení a certifikace svářečů plastů z kraje Vysočina
    
 • Partner projektu: 
  UNO Praha spol. s r.o., V Holešovičkách 593/1A, Praha 8

Prostředky na projekt jsou čerpány z programu ESF „Operační program Rozvoj lidských zdrojů OP RLZ“

K zabezpečení chodu ATB (Approved Training Body „Autorizované výukové místo pro svářeče“ podle TPC010, které odpovídá doc. EOTC /AG –15/97/001/416) jsou nezbytné tyto kvalifikace:

 • Technolog svařování plastů
 • Instruktor svařování plastů
 • Evropský svářeč plastů (EPW - European Plastic Welding)
 • Pracovník NDT – vizuální kontrola termoplastů – VT-ThP stupeň 2
 • Lektor chemie – organická chemie – polymery
 • Lektor materiály – plastové materiály – fyzikální vlastnosti, použití
 • Lektor BOZP a PO, chemické látky – specifikace pro svařování plastů
 • Lektor stavební konstrukce, TZB – použití plastových konstrukcí v praxi, konstrukční zásady

 

TENTO PROJEKT BYL SPOLUFINANCOVÁN

evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky

Definice ESF: ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů

 

Průběh realizace projektu

 • V prvním období od čevna do prosince 2006 proběhlo vyškolení personálu potřebného ke zřízení ATB.
 • Od měsíce listopadu 2006 do února 2007 se tvořila záznamová dokumentace, postupy svařování. Proběhl výběr dodavatelů nového zařízení. Vybudovali jsme novou svařovnu pro výuku svařování plastů.
 • Do konce února 2007 jsme měli k dispozici nová zařízení pro výuku svařování plastů. Instruktoři svařování na nich trénovali před schvalovacím kurzem a svařovali vzorky svarů.
 • Před schvalovacím kurzem proběhl audit CWS ANB zhlediska vybavenosti (prostor, zařízení, lektorů atd..). Auditoři neshledali žádné neshody a proto jsme mohli uskutečnit pilotní kurz v ATB 019!
 • Od dubna do července 2007 probíhalo záverečné vyúčtování projektu a administrativní práce.
 
 
 
 
SVAŠ Přibyl s.r.o.
Svářečská škola č.184 a ATB 19
Hruškové Dvory 3
586 01, Jihlava
IČO: 29277761
DIČ: CZ29277761
Společnost je registrována v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 70389. 
Email: svas@ji.cz

Tel. a fax: +420 567 221 368


Site by www.mctech.cz