AKTUÁLNÍ KURZY
 

Svařování kovů

Úřední kurzy (certifikát svářeče):

kvalifikace doba trvání v týdnech *
dle ČSN EN ISO 9606-1 Zkoušky svářečů oceli 2-4
dle ČSN EN ISO 9606-2,3 Zkoušky svářečů hliník, měď, nikl 2-4
dle ČSN EN ISO 13 585 Zkoušky páječů 1-2
dle ČSN EN ISO 14 732 Zkoušky svářečských operátorů 1-2

materiál a zkušební vzorky dle požadavku zákazníka


Základní kurzy:

značka kurzunázev kurzudoba trvání v týdnech *
ZK 111 1.1 Svařování el. obloukem obalenou elektrodou

4

ZK 111 8 Svařování el. obloukem obalenou elektrodou, materiál korozivzdorné austenitické oceli 4
ZK 311 1.1 Svařování kyslíko-acetylenovým plamenem a řezání kyslíkem 4
ZK 135 1.1 Svařování el. obloukem tavicí se elektrodou v aktivním plynu (MAG) 4
ZK 131 21 Svařování el. obloukem tavicí se elektrodou v inertním plynu (MIG), materiál hliník a jeho slitiny 4
ZK 141 1.1 Svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu (TIG), materiál nelegované a nízkolegované oceli 4
ZK 141 8 Svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu (TIG), materiál korozivzdorné austenitické oceli 4
ZK 141 21 Svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu (TIG), materiál hliník a jeho slitiny 4

Zaškolovací kurzy:

značka kurzunázev kurzudoba trvání v týdnech *
ZP 111-1 1.1 Stehování el. obloukem obalenou elektrodou 1
ZP 311-2 1.1 Dělení materiálu kyslíkem 1
ZP 311-3 1.1 Rovnání materiálu kyslíkem 1
ZP 912-9 31 Pájení plamenem mědi natvrdo 1
ZP 135-1 1.1 Stehování el. obloukem tavící se elektrodou v aktivním plynu (MAG) 1
ZP 141-1 8 Stehování wolframovou elektrodou v interním plynu (TIG) 1


* Při prokázaných znalostech možno zkrátit

 
 
 
 
SVAŠ Přibyl s.r.o.
Svářečská škola č.184 a ATB 19
Hruškové Dvory 3
586 01, Jihlava
IČO: 29277761
DIČ: CZ29277761
Společnost je registrována v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 70389. 
Email: svas@ji.cz

Tel. a fax: +420 567 221 368


Site by www.mctech.cz